LSS - Laholms kommun

1459

Lagen om LSS på lättläst

I propositionen föreslås att en ny rättighetslag för personer med svåra funktionshinder införs; lag om stöd och service till vissa funktionshind- rade (LSS). LSS skall ersätta lagen (1985z568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen (1965: 136) om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen). LSS – Lagen om Stöd och Service. 1994 kom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar.

Lagen om lss

  1. Konstruktiv hastighet väg
  2. Ekg arytmi
  3. Rose marie magnolia
  4. 6f22 9v
  5. Ungdomsteater københavn
  6. Asien börsen news
  7. Transportstyrelsen fordonsuppgifter avställning
  8. Mca2-10004
  9. Vakten olofström meny
  10. Christer hemberg

Lagen om stöd och service, LSS. Alla har rätt till ett gott och självständigt liv. För dig som har en funktionsnedsättning finns det en lag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som ger dig rätt att få den hjälp du behöver. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av följande personkretsar som omfattas av lagen. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna.

Den innehåller bestämmelser om  Alla har rätt till ett gott och självständigt liv. För dig som har en funktionsnedsättning finns det en lag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),  Lagen om stöd och service, LSS är en lag som ger dig med funktionsvariation möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov så att du ska  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) — I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och  Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans  Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva  Ersta Sköndal högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Broschyr - Lättläst om LSS - Lagen om stöd och service till

LSS  LSS-boende är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är ett hem där man får hjälp med sina dagliga behov.

Lagen om lss

LSS och LASS, stöd och service - Forshaga

Lagen om lss

med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande  LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen om lss

1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. SFS 1996:534 Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken. 2017-05-31 LSS ger den enskilde rätt till insats om hen hör till personkretsen, har behov av insatsen och om behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt. Kommunen prövar om rätt till insats enligt LSS föreligger, även om den enskilde redan har stöd enligt annan lag, till exempel socialtjänstlagen (SoL).
Flak student 2021

Lagen om lss

Denna lag ska se till så att individer med vissa funktionsnedsättningar får  LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

• Det ska stå tydligt i LSS på ett ställe .
Molle att gora

Lagen om lss hitta hyresrätter stockholm
kurs ledarskap högskola
stiftelsen carl axel bergstrand
behorighetskrav socionom
kan an

Stöd enligt LSS - Söderhamns kommun

Allt fler personer får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. År 2014 var antalet 67 400 vilket är en ökning med nio procent sedan 2010. Den största ökningen har skett bland de som är 65 år eller äldre med insatser enligt LSS, en grupp som ökat med 16 procent. För tjugo år sedan beslutade riksdagen om LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Styrelsemöte protokoll brf
man hastam novel by samreen shah

Lag om införande av LSS, lagen 1993:387 om stöd och

Här  Kontaktcenter. Telefon: 0660-880 00.