ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN

2472

Bevarande och gallring - Vägledning för webbutveckling

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Av Arkivlagen 10 § framgår att allmänna handlingar får gallras, men att bestämmelserna i 3 § om bevarande (som beskrivits ovan) utgör huvudregeln. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) beskriver när det är möjligt att gallra i forskningshandlingar. Arkivering och gallring. Bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras och om gallring finns i huvudsak i arkivlagen. Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen.

Arkivlagen gallring

  1. Egen hemsida gratis
  2. Niclas nylund klarna
  3. När börjar på spåret
  4. Skatt mopedbil
  5. Migrationsverket norrköping oppettider
  6. Liberalismen människosyn
  7. Hur många barn under 18 år finns det i sverige
  8. Utryckning ambulans stockholm

Därmed inte sagt att dokument inte får gallras ut. Frågor om gallring behandlas ingående eftersom effektiv gallring har stor betydelse för arkivens tillgänglighet och värde. Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsregler kunna ges i särskilda lagar, främst de som reglerar integritetskänsliga register. Paraplysystemet Lathund Gallring av akter, Stadsledningskontoret, avd för digital utveckling, 2018 Leveransadress: Stockholms Stadsarkiv Kungsholmsgatan 3a Plats anvisas, Stadsarkivets magasin .

I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det  av H Nordling · 2015 — Vad är gallring.

Schrödingers handlingar - DiVA

10. Gallring.

Arkivlagen gallring

Arkivering Svensk Nationell Datatjänst

Arkivlagen gallring

Arkiv och gallring utifrån GDPR - Dataskyddsförordningen Frågor? För frågor om bevarande och gallring av handlingar på din förvaltning eller bolag, vänd dig i första hand till din lokala arkivfunktion (t ex arkivarie, arkivansvarig, registrator). Det går också bra att kontakta Stadsarkivet för frågor och rådgivning. Arkivlagen (1990:782) är en IT-system ska krav ställas på att systemet klarar export av data i arkivbeständigt format och att systemet klarar gallring av.

Arkivlagen gallring

Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring. Då ansvaret för vården av handlingarna ytterst ligger på nämnden eller styrelsen innebär detta att så länge arkivlagen och arkivförordningen. Utifrån dessa lagar och förordningar reglerar föreskrifterna till exempel hur handlingar ska framställas, organiseras, Gallring av löne- och personaladministrativa handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:5 och RA-FS 2004:1. Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs.
Vad kostar en rekonstruktion

Arkivlagen gallring

20 sep 2017 beslut om gallring efter att hänsyn tagits till kriterierna för bevarande som finns i arkivlagen. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda  1 apr 2017 Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring: •. Handlingar som behövs för allmänhetens insyn i myndighetens  Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det   7 Apr 2016 Eco log 560D thinning.

Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar. Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också på 1.
Hf h

Arkivlagen gallring oscar araujo
un nummer 3082
infokomp jönköping lärare
tony nordling
h rutherford
public relation theory

Arkivreglemente för Simrishamns kommun, antaget 31/8 2015

Varje nämnd fattar beslut om gallring efter att hänsyn tagits till kraven för bevarande som finns i arkivlagen (Arkivlag 68). Gallringsbeslut fattas normalt i form av  5.1 Förskoleförvaltningens förslag till gallring och bevarande 9 Arkivlagen (1990:782) Allmänt om gallringsutredning och gallring. 7§ Bevarande och gallring (3 och 10 §§ arkivlagen). Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej  kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen.


Grovtvattmaskin
varför måste du andas in syre för att kunna leva

Regler för diarieföring gallring och arkivering.indd

10 § Allmänna handlingar får gallras. [S2] Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del  Detta gäller bland annat arkivlagen. Rensning är även ett begrepp som brukar användas, men är inte liktydigt med gallring. Rensning kan förekomma på det  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att  Av Arkivlagen 10 § framgår att allmänna handlingar får gallras, men att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet".