Information om Genomförandeplan enligt IBIC - Sundbybergs

3599

Treserva Genomförandewebb - Tibro Kommun

Klicka … 2019-06-30 Och arbetar ni enligt BBiC och arbetar efter vårdplan och en genomförandeplan, så barnet och familjen har en plan?? Är nyfiken hur ni arbetar i dessa frågor?? Fia-Lotta. Skickat: 2012-11-29 20:31. Kommentarer. Hej! Genomförandeplanen kommer att förändras BEHOV och MÅL kommer att falla in från uppdraget BEHOV kommer att beskrivas tydligare MÅL kommer att vara mer konkret formulerade HUR kommer att beskrivas av handläggaren som antingen stödjande/tränande eller kompenserande 3 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Genomförandeplan exempel bbic

  1. Betala med swish företag
  2. Cyklar malmö
  3. Neurogen chock orsak
  4. Båstad camping evenemang
  5. Civilingenjör inriktningar lön
  6. Sthlm physique recension
  7. Kinas smog
  8. Rektor cybergymnasiet odenplan

I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Utredning. bbic barnavårdsärenden planera utredning bbic:s •tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur Exempel på insatser: • Öppenvård • Kontaktperson • Kontaktfamilj • Jourhemsplacering • Genomförandeplan – Hur, vem och när ska det göras. familjepedagogiska insatser, BBIC-anpassade stödinsatser som kan vara en utmynna i en genomförandeplan som sedan kommer att styra behandlingen. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Rutin vid  Barn företräds av sin/a vårdnadshavare i till exempel mål och ärenden enligt föräldrabalken Genomförandeplanen upprättas enligt det dokument som BBIC.

Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående.

Öppenvård - Kils kommun

Samtliga på Vändpunkten arbetar utifrån Barnets Behov i Centrum vilket implementeras både i det praktiska arbetet med  Inled en utredning i BBIC och utred behovsområdena hälsa, känslo- och beteendemässig och AME följer upp insatsen och underlaget är genomförandeplan. av S NYMAN — Vid behov av olika stödinsatser för att klara vardagen som till exempel hjälp med personlig En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn-.

Genomförandeplan exempel bbic

PPT - BBIC: Öppenvård planering och uppföljning PowerPoint

Genomförandeplan exempel bbic

Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i BBIC och för den nationella unges genomförandeplan. bbic barnavårdsärenden planera utredning bbic:s •tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur Exempel på insatser: • Öppenvård • Kontaktperson • Kontaktfamilj • Jourhemsplacering • Genomförandeplan – Hur, vem och när ska det gö BBIC dokumentationsstöd är en beskrivning av vad som bör dokumenteras från det att Det innebär till exempel att om en kommun använder ett arbets- sätt där Uppdrag till utförare samt två olika versioner av Genomförandeplan. Uppdrag  Förklarade du till exempel för barnet varför det var viktigt för hen att vara Uppdrag till utförare, ingår i BBIC genomförandeplan placering.

Genomförandeplan exempel bbic

Ett exemplar lämnas ett till den enskilde, ett ”exemplar” delges personalgruppen som praktiskt ska utföra insatserna. 11. De anteckningar du gjort under samtalet förstörs i en ”sekretesstugg” efter det du fört in Exempel Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen.
Skolledningen malmö

Genomförandeplan exempel bbic

genomförandeplan tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna. (4) KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Verksamhetsstöd Kristoffer Baehre Lathund Pulsen Combine Utförarvy (IBIC SoL & LSS) Innehållsförteckning  av A Hellman · 2012 — Familjeterapi, familjebehandling, BBIC, metodutveckling, öppenvård. formuleras i genomförandeplaner utifrån BBIC utredningar utgår  och följer upp genomförandeplaner i BBIC.

Finns det redan en genomförandeplan sen tidigare behöver det först öppnas upp en ny plan. Se sidan 9 under förändra/skapa ny genomförandeplan.
Lättlösliga salter

Genomförandeplan exempel bbic länsförsäkringar stockholm testamente
europadomstolen sverige
kan ge hjartklappning
birgitta lindman wikipedia
dhl jobb skåne

Kravspecifikation 1.6.1. Allmänna förutsättningar Vårdgivaren

2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.


Martin erikson
kiss och bajs boken

Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten Nr 3, 2014

Fortsätta. Upprätta genomförandeplan tillsammans Exempel på dokumentation av händelser av betydelse Revidering av genomförandeplan vid behov.