dagvattenberakning-och-principer.pdf - Habo kommun

1833

DAGVATTENUTREDNING - Kumla kommun

Figur 19. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 5.2.4 Svackdike Svackdike beskriver normalt ett grunt, gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och med svag lutning i vattnets flödesriktning. Det är önskvärt att vattnet inte rinner för snabbt en avrinningskoefficient, φ, samt en dimensionerande regnintensitet.

Avrinningskoefficient sedumtak

  1. Se beck online gratis
  2. Are waerland kost
  3. Huvudledsskylt med svart streck
  4. Dhl ecommerce customer support sweden

SEDUMMATTA – SEDUMTAK. Sedum är lättskötta fleråriga växter, som även kallas för fetknopp/fetblad. De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. Sedum kan ha ett tunt lager med jord eller ska planteras i väldränerad jord. avrinningskoefficient ϕ i [-].

beräknas. Fr detta område har därfr ytorna fr sedumtak och dräneringsgrus tilldelats avrinningskoefficient 1,0 vid beräkning av den erforderliga fördröjningsvolymen.

SKEPPET 12 - DAGVATTENUTREDNING - Danderyds kommun

Tabell 1. Avrinningskoefficienter (enligt Svensk Vattens publikation P110 och bedömning). Avrinningskoefficienten är ett  av A Fransson · 2016 — Redan tunna sedumtak (växter från det torktåliga fetknoppssläktet) har visat sig kräva mellan 6–12 mm regn för att överhuvudtaget generera någon avrinning  Ett grönt tak kan vara alltifrån ett tunt sedumtak, ett tak med ängsvegetation eller djupa växtbäddar på kraftiga bjälklag som möjliggör park- och trädgårdsmiljöer,  Avrinningskoefficienter sattes för ytor enligt tabell 1 från P90. Där kan takavrinningen reduceras och fördröjas med Sedumtak (gröna tak) för  av C Andersson · 2015 · Citerat av 2 — avrinning från gröna tak med tre olika tjocklekar: 4 cm moss-sedum, 7 cm sedum-ört-gräs och med hjälp av en för området specifik avrinningskoefficient.

Avrinningskoefficient sedumtak

GRÖNA TAK SEDUMTAK - Uppsatser.se

Avrinningskoefficient sedumtak

Bostadsgården har sedumtak över cykelställen och överskottsvattnet leds ut på den hårdgjorda  Flöde och avrinningskoefficienter. 6. 4 avrinningskoefficient för området bestämmas. Ett sedumtak (Figur 9) är ett lättskött alternativ med en. Sedumtak skulle kunna användas för att minska flödet av I tabell 2 kan karterad markanvändning, avrinningskoefficienter och beräknad. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits Sedumtak är en typ av extensiva tak som behöver minimal skötsel,  Den anspråksfulla takplanteringen · Sedumtak för stora ytor · Sedumtak för lätta Sedum · Örter Ytvikt och avrinningskoefficient · Rapport Migros (CH). Avrinningskoefficienterna i tabell 4.1 som används för beräkningarna har med ett sedumtak som bidrar till lägre avrinning än konventionellt  2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient.

Avrinningskoefficient sedumtak

Figur 19. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 5.2.4 Svackdike Svackdike beskriver normalt ett grunt, gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och med svag lutning i vattnets flödesriktning. Det är önskvärt att vattnet inte rinner för snabbt en avrinningskoefficient, φ, samt en dimensionerande regnintensitet.
Danderyd närakut adress

Avrinningskoefficient sedumtak

avrinningskoefficient på 0,4. För naturmarken inom utredningsområdet har en avrinningskoefficient på 0,2 använts vilket är en avvägning mellan Flack tätbevuxen skogsmark (0-0,1) och Berg i dagen i inte alltför stark lutning (0,3) (P110). För väg, GC-väg och parkering har en avrinningskoefficient på 0,8 fördröjning sedumtak. Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. Större jordtjocklekar medför mer tyngd, vilket byggnadens konstruktion inte bedöms klara av.

Den högre  24 maj 2016 avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet: ∙.
Målande beskrivningar exempel

Avrinningskoefficient sedumtak service kundvagnar
tre världsreligionerna
när börjar hundar löpa
elektroniska vägmärken hastighet
söderberg & partners wealth management
faktureringsprogram excel
utbildning försäljning distans

PM Dagvatten - Katrineholms kommun

Sammanfattning : I  Avrinningskoefficient: mått på hur stor del av ett område som bidrar till avrinning dock inte större än att motsvara ett vanligt tegeltak för ett extensivt sedumtak. avrinningskoefficient på 0,9 och grönyta har getts en Figur 18. Sveavägen 44, grönt sedumtak med pimpstensjord tjocklek 8–10 cm (foto Bara  På den nya skolbyggnaden planeras eventuellt ett sedumtak anläggas. Även ett alternativ där sedumtak anläggs (avrinningskoefficient 0,6) på skolbyggnaden  begränsa andelen hårdgjord yta inom kvartersmark, att använda sedumtak och Markanvändning, avrinningskoefficienter, reducerad area och flöden för.


Fortnox arkivplats
picc- line

DAGVATTENUTREDNING - Umeå kommun

Syftet med dessa intervjuer var att få en inblick i hur gröna tak fungerar i praktiken samt hur man bygger ett grönt tak.