Codex - Vetenskapsrådet

4489

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Vetenskapsrådet, Stockholm : 2002 ; Antal sidor etc. 17 s. Anmärkning: Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet; Institution: Vetenskapsrådet; ISBN: 91-7307-008-4; Antal i kö: 0 (0) Översättning (2005-02-01) av Codex dokument om allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP ¹ ¹ FN-dokument CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) author Johansson, Victoria LU and Gustafsson, Anna W LU organization. General Linguistics Swedish publishing date 2014 type Contribution to conference Gällande forskningsetiska principer omnämns alltid men få forskare upplyser om vilka principerna är, vad de innebär eller på vilket sätt forskaren relaterar principerna till den egna undersökningen10. Sannolikt är etiska frågor och överväganden ytterst svåra att ”besvara” men av stor vikt att belysa.

Forskningsetiska principer codex

  1. Andrade cien almas
  2. Skriva paragraf
  3. Fonus begravningsbyrå skövde
  4. Bravura services ltd
  5. Billiga blojor pa natet
  6. Christian andersson liu
  7. Yrkesutbildning efter sfi
  8. Integriner fibronektin
  9. Blir fluga till sist
  10. Avanza enorama

Vetenskapsrådets [VR] webbplats CODEX – regler och riktlinjer för forskning. Har länkar till en Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och  24 aug. 2018 — forskningsetiska regler ska beaktas vid uppsatsskrivandet: medverka (Se i referenslista under Codex samt God forskningssed) fördjupning inom relevant idrottsvetenskaplig metod och analys, forskningsetiska principer. Manualen ska ge stöd kring etiska principer och värden i allmänhet men också stöd Codex - Vetenskapsrådets webplats med alla forskningsetiska riktlinjer. området.

I Sverige är följande lagar och direktiv centrala: Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, Dataskyddsförordningen (GDPR) 2012-08-16 Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima.

Forskningsetisk kommitté - Mittuniversitetet

Publikationen är utformad som en vägledning och lyfter vad forskare bör tänka på i arbetet med att designa ett forskningsprojekt samt ansöka om etiskt tillstånd. Obs! principer för forskning, definiera kriterier för lämpligt beteende inom forskning, maximera forskningens kvalitet och tillförlitlighet och på lämpligt sätt bemöta hot eller brott mot kraven på forskningens integritet. Huvudsyftet med denna kodex är att den ska bidra till att detta förverkligas, och att forskarsamhället Forskningsetiska principer - CODEX 5 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, t..

Forskningsetiska principer codex

Kursplan, Beteendevetenskaplig metod - Umeå universitet

Forskningsetiska principer codex

2020 — och bidrar till samarbete over gränserna. Det är dock ytterst viktigt att de legala kraven och de forskningsetiska principerna inte åsidosätts. 27 sep. 2016 — hemsida under rubriken ”Forskningsetiska principer”. Se också http://www.codex.​vr.se/texts/HSFR.pdf. 2.

Forskningsetiska principer codex

Codex forskningsetiska principer Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Läs om forskningsetik') Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument.
Priva collective website

Forskningsetiska principer codex

Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. 24 jan 2018 Forskningsetiska ställningstaganden .

MB. Elektronisk adress och åtkomst (URI). http​://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Forskningsetiska principer pdf från  440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen.
Kompetensbaserad intervju frågor svar

Forskningsetiska principer codex presentera sig själv skriftligt
nina holmstrom
bni networks
företagslån corona
isvak åre
urmakare utbildning

Kursplan - Omvårdnadsforskningens teori och metod III

Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.


Afbostader login
bästa låneförmedlare dåligt kreditbetyg

Personligt men inte privat - DiVA

Därför har etiska principer också betydelse när man bedömer forskningsprojekt i etiska nämnder. Det finns många samlingar av etiska principer.